ممکن است برخی از ما به این باور رسیده‌ باشیم که:
من ناتوان هستم!
یا به‌قدر کافی لیاقت ندارم!
و یا بدشانس هستم!
و البته تجربیات گذشتگان و واقعیت‌های زندگی و مشاهده زندگی اطرافیان،
همه و همه پذیرفتن این باور غلط را تسهیل و تشدید می‌کنند. خبر خوشی که برای شما دارم این است که:
راز ثروتمند شدن نخست در «ذهن» ما نهفته است. به عبارت دیگر:👇🏻
نوع تفکر و نگاهی که ما به خود، ثروت و ثروتمندان داریم در میزان ثروتمند شدن ما مؤثر است. این بدان معناست که:
برای داشتن گران‌بها‌ترین چیز‌ها در زندگی، بیشتر باید روی خود کار کنیم تا این‌که به شانس و کمک دیگران و… تکیه داشته باشیم.

🆔 https://t.me/Rahi_be_soyeh_movafaghyat