بابت هر شارژی که خودتان خرید میکنید ۳۵ درصدِ سود حاصل از خرید شارژ به  عنوان پاداش به شما تعلق میگیرد.
در صدِ درآمد شما از افراد دیگر به سطح آنها در شبکه شما بستگی دارد.

خریدار ۳۵ درصد
سطح یک ۲۵ درصد
سطح دو ۱۵ درصد
سطح سه ۱۰ درصد
سطح چهار ۴ درصد
سطح پنج ۳ درصد
سطح شش ۲ درصد
سطح هفت ۱ درصد

در مجموع 95 درصد سود شارژ به عنوان پاداش به کاربران شارژآمد تعلق میگیرد
با هر خرید دوستانتان با توجه به سطح آنها شما درآمد کسب خواهید کرد!کدمعرف من :  hadaf62

 👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻

⛔️ توجه : اگه کد معرف رو بزنی ۲۰۰۰ تومان جایزه میگیری!!

لینک دانلود برنامه
👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

http://sharjamad.ir/#download