این شغل برای یه خانم شاغل یا خانه دار عااالیه. چون ساعت کاریش آزاده و می تونه بعد از کارای خودش بهش بپردازه. تازه خودش  و خانوادش هم می توانند در این کسب و کار با هم همکار باشند.
https://t.me/Rahi_be_soyeh_movafaghyat/3326