سلام 20 ثانیه فقط
خوبیش اینه که لازم نیست ریسک کنم و کار فعلیمو رها کنم. می‌تونم بعد از ساعت کاریم به این کسب و کار بپردازم. مطمئنم با استعدادی که من دارم به زودی درآمدش از کار فعلیم هم بیشتر میشه!

https://t.me/Rahi_be_soyeh_movafaghyat/3326