دانشجوها بخوانند و به دوستانشون هم خبر بدهند
با کمک این حرفه می‌تونم هزینه‌های دانشگاهمو بپردازم. وقتی هم فارغ التحصیل شدم کسب و کار خودمو دارم! دیگه چی بهتر از این؟
https://t.me/Rahi_be_soyeh_movafaghyat/3326